EHF-fakturering er en tjeneste som gir en rekke fordeler for både kunde og leverandør.

  • Raskere betaling - postgang og manuelle rutiner elimineres
  • Besparelser i form av papir, porto og automatiserte rutiner
  • Redusert risiko for feil (ved tasting og eller/tolking ved skanning)

Vi benytter Visma som aksesspunkt, og har følgende elektroniske adresse: 9908:945037687. Dette er opplysninger som også fremkommer i det nasjonale registeret ELMA. Vi vasker våre kundelister regelmessig mot ELMA, og der bedriften er registrert som EHF-bruker vil vi automatisk begynne med EHF-fakturering på våre utgående fakturaer.

Hvis det unntaksvis må sendes en papirfaktura til oss fra våre leverandører, er det viktig at alle fakturaer til kommunale enheter (sentraladministrasjon, skole, helsesenter etc.) sendes til:

Røst kommune
Røstlandveien 37
8064  RØST