Arbeidet er hjemlet i  Lov om folkehelse (folkehelseloven) fra 2012.

To viktige forskrifter er:     

  Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager  

  Forskrift om miljørettet helsevern.

Kommuneoverlegen i kommunen og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS er ansvarlig for dette arbeidet i kommunen.

Ytterligere informasjon om fagfeltet og samarbeidet: Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, http://hmts.no/

Kontakt:

Kommuneoverlege: Jorunn Hjertvik

Telefon: 76 05 05 40

E-post: kommunelege@rost.kommune.no

 Helse- og miljøtilsyn Salten, tlf. 40 00 77 77, mail: post@hmts.no