Gravferd

Prisliste for Røst kommunes tjenester i forbindelse med begravelse

Foto Unsplash

Selv når alder eller sykdom gjør døden til en naturlig utgang. Kommer øyeblikket plutselig og livet er forandret.

Av Kristian Stråmyr, 15.03.2021 15:22

Stilt overfor døden reagerer vi på forskjellig vis. Noen ganger er omstendighetene rundt et dødsfall slik at tiden etterpå blir svært vanskelig for de som står igjen. I en uoversiktlig og vanskelig situasjon kan vi være til hjelp.

Priser på våre tjenester:                    

Tjeneste

Pris

Utstyr - hygienemateriell                                                 

650,-

Klargjøring av kiste og utstyr          

Ønsker dere at den avdøde skal kles opp i eget tøy eller er ønsket at noe skal legges ved i kiste må dette bringes til omsorgssenteret.

1200,-  

Henting i hjemmet (2 personer)

2200,-

Laken                                                                                     

500,-

Likpose                                                                                 

900,-

Stell og nedlegging (2 personer)                              

2050,-

 

Klargjøring og assistanse ved syning

Dette er kun til første syning, man har mulighet til å ha syning flere ganger uten ekstra kostnader.

1200,-

Kiste                                                                                     

10.800,-

Kiste (ekstra bredde, ekstra lengde) 

11.800,-

Frakt kiste Bodø-Røst                                                           

1000,-

Vi vil gjøre oppmerksom på at det er fullt mulig å benytte seg av begravelsesbyrå fra Bodø til disse tjenestene.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)