Svangerskapsomsorg

Svangerskapsomsorgen er et frivillig og gratis tilbud til alle gravide i Norge, med samtaler, veiledning og undersøkelser som er anbefalt i nasjonale retningslinjer.  Kommunen har ansatt en jordmor som kommer til Røst en gang i måneden.

Les mer her: Er du gravid?

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen følger opp barnets helse, med fokus på barnets fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Som forelder eller foresatt kan du få råd og veiledning om for eksempel amming, ernæring, foreldre/barn-samspill, barnets motoriske utvikling, søvn, vaksinering, tannhelse m.m.

Barnet innkalles til faste konsultasjoner på helsestasjonen i et helsestasjonsprogram, men du kan også ta kontakt og bestille time ved behov utover det.

Helsesykepleier kan kontaktes på telefon 760 50 357 / 47 67 89 75.

Oversikt over alle faste konsultasjoner:

Barnets alder

Du møter

Vaksiner

7-10 dager - Hjemmebesøk

Helsesykepleier

 

4 uker

Helsesykepleier

 

6 uker

Helsesykepleier og lege

Rotavirus

3 mnd

Helsesykepleier

Rotavirus

Difteri, stivkrampe, kikhoste,

poliomyelitt, Hib-infeksjon og

hepatitt B.

Pneumokokksykdom

4 mnd

Helsesykepleier

 

5 mnd

Helsesykepleier

Difteri, stivkrampe, kikhoste,

poliomyelitt, Hib-infeksjon og

hepatitt B.

Pneumokokksykdom

6 mnd

Helsesykepleier og lege

 

8 mnd

Helsesykepleier

 

10 mnd

Helsesykepleier

 

12 mnd

Helsesykepleier og lege

Difteri, stivkrampe, kikhoste,

poliomyelitt, Hib-infeksjon og

hepatitt B.

Pneumokokksykdom

15 mnd

Helsesykepleier

MMR. (Meslinger, kusma og

røde hunder)

17-18 mnd

Helsesykepleier

 

2 år

Helsesykepleier og lege

 

4 år

Helsesykepleier

 

 

Skolehelsetjenesten

Skolen har skolehelsetjeneste med helsesykepleier (tidligere helsesøster). Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Vi har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn. 

Grunnskolen:

1. klasse: Skolestartundersøkelse med lege og helsesykepleier.

2. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio.

3. klasse: Vekt- og høydemåling. Råd og veiledning.

6. klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen).

7. klasse: Tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV) for jenter og gutter (2 doser).

8. klasse: Helsesamtale med vekt og høydemåling.

10. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio.

 

Helsesykepleier kan kontaktes på telefon 760 50 357 / 47 67 89 75.