Dersom du har vært utsatt for skade eller sykdom, kan tekniske hjelpemidler for kort tids bruk lånes fra Røst kommune.

Dersom du grunnet aldersrelatert funksjonsnedsettelse, funksjonshemming eller andre grunner trenger tekniske hjelpemidler for lang tids bruk, er det Nav Hjelpemiddelsentral som fatter vedtak om utlån.

Bistand til søknad om hjelpemidler for langtidsbruk gis fra Hjelpemiddelkontakt på Røst.

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Henvendelser om hjelpemidler og hjelp til å søke rettes til:

Kine Jensen

Tlfnr: 760 50 532/ 971 32 319

Epost: kine.jensen@rost.kommune.no