Her får du hjelp ved personlige kriser eller selvmordstanker:

Alle som oppholder seg på Røst kan få hjelp ved å kontakte:

Røst legekontor

Åpent mandag, tirsdag, torsdag og fredag.  Dagtid

760 50 540

Røst legevakt


Medisinsk nødtelefon

Akutt selvmordsfare tas alltid imot på legevakt

Døgnkontinuerlig tilbud

116 117


113

Psykiatrisk sykepleier 

mandag-fredag kl 08.00 - 15.30

760 50 535 / 913 92 595

 

Videre henvisning til andre instanser kan også være aktuelt. Det finnes flere nasjonale hjelpetelefoner og tilbud på internett.

Oversikt over aktuelle hjelpetelefoner og nettsted:

                Dato: 13.01.20 Dokumentansvarlig: Hanne Skjefstad