Innholdet i dagtilbudet vil være personsentrert. Det handler om å tilrettelegge utfra personens situasjon og ressurser.  

Ha meningsfulle aktiviteter inne og utendørs.  

Fokus på å vedlikeholde praktiske ferdigheter gjennom aktiviteter.  

Fremme trivsel humor og inkludering hos den enkelte.  

 

Frokost og middag vil bli tilberedt på dagsenteret.  

Det er transport til å fra dagsenteret for de som ønsker å benytte det.  

Det vil være et samarbeid for brukere som har oppfølging av hjemmesykepleien til å koordinere tjenestene.  

Pris per dag kr 100. 

Dagsenteret er i ASVO sine lokaler.  

Kontaktpersoner for eventuelle spørsmål

Kine Jensen - leder sykehjem og dagsenteret tlf 76050530 /97132319 

Anette Jakobsen – fagansvarlig psykiatritjenesten tlf 91392595 

 

Se søknadsskjema under dokumenter.