AvfallVektMiljøstasjonen har mottak av flere typer avfall som ikke inngår som vanlig husholdningsavfall.

Miljøstasjonen har adresse Flyplassveien 13.

Åpningstider er mandag og torsdag kl. 12.00 - 15.00.

Avfall som kan leveres:

  • Hvitevarer, elektrisk avfall - leveres gratis
  • Restavfall
  • Trematerialer
  • Metaller
  • Spesialavfall - batterier, maling, olje, eternittplater etc.
  • Papp 
Avfall blir veid og det betales etter fastsatte satser. Alle privatpersoner må betale via betalingsterminal ved levering av avfall.
 
Prisliste for leie av containere, levering av avfall mm finner man i rubrikken dokumenter til høyre på nettsiden.