Nødnummer for brann er 110.

Røst brann- og redningsvesen er en lokal nødetat, og et deltidsbrannvesen som rykker ut på brann, ulykker, akutt forurensning og andre akutte hendelser. Enheten er bestående av:
12 brannkonstabler hvorav 4 røykdykkere
2 utrykningsledere
2 overbefal
Scania utrykningsbil med tilhørende utstyr og verktøy.
Toyota Hiace mannskapsbil med utstyr for overflateredning

Brannvesenet skal ha utstyr og materiell som er driftssikkert og tilstrekkelig til å takle den risiko som finnes lokalt. Røst brann og redningsvesen utfører mange slags oppdrag, og ikke bare brannslokking. Det utføres oppgaver under trafikkulykker, arbeidsulykker, redning, oversvømmelser, søk, førstehjelp, berging, lensing av båter, akutt forurensning, bistand til politi og helse, og andre akutte hendelser.

Brannmannskapene er deltidsansatt i Røst kommune uten fast vaktordning, men deltar i frivillig bæring av nødnetterminal for utkalling. Utrykningtiden (fra mottatt alarm til man er fremme på skadested) vil normalt ligge på ca 8 - 12 minutter for store deler av Røstlandet. Havneområdet vil ha en utrykningtid 11 - 15 minutter.

Brannstasjonen har adresse Flyplassveien 13, 8064 Røst.

Røst brann og redning er tilsluttet nødsentralen 110 Nordland.

Send epost til oss: brannvesen@rost.kommune.no

 

Brannsjef: Tom Ragnar Pedersen