Røst brann- og redningsvesen er et deltidsbrannvesen som rykker ut på brann, ulykker, akutt forurensning og andre akutte hendelser. Enheten bestående av:
13 brannkonstabler hvorav 7 røykdykkere
3 utrykningsledere
2 overbefal
Scania utrykningsbil med tilhørende utstyr og verktøy.

Brannvesenet skal ha utstyr og materiell som er driftssikkert og tilstrekkelig til å takle den risiko som finnes lokalt. Røst brann og redningsvesen utfører mange slags oppdrag, og ikke bare brannslokking. Det utføres oppgaver under trafikkulykker, arbeidsulykker, redning, oversvømmelser, søk, førstehjelp, berging, lensing av båter, akutt forurensning, bistand til politi og helse, og andre akutte hendelser.

Send epost til oss: brannvesen@rost.kommune.no

Brannsjef: Tom Ragnar Pedersen

Varabrannsjef: Per Johan Hansen