Har du byggeplaner? Sjekk hvilke tiltak som er søknadspliktige på Direktoratet for byggkvalitets nettsider: http://www.dibk.no

Komplette byggessøknader behandles av kommunen fortløpende.