VannverkRøst kommunale vannverk forsyner 100 % av befolkningen i kommunen. Vannverket har et nedbørsfelt som samler overflatevann i større magasiner. Vannet blir tatt inn til rensing og videre distrubiert til abonnentene. Rensemetoden er såkalt "Moldeprosess", hvor vannet går gjennom filter med knust marmor og antrasitt. Vannet tilsettes jernklorid for å felle ut humusstoffer.  Til slutt går vannet gjennom ultraviolett stråling (UV-anlegg) for å bakterier.

Røst vannverk har godkjenning fra Mattilsynet. Det utarbeides årlige program for prøvetaking som innsendes til laboriatorium som sjekker om vannet oppfyller kvaliteten som er satt i drikkevannsforskriften.