VannverkRøst kommunale vannverk forsyner 100 % av befolkningen i kommunen. Vannverket har flere nedbørsfelt ute i friluftsområdene som samler overflatevann i større magasiner. Vannet blir tatt inn til rensing og videre distribuert til abonnentene. Rensemetoden er såkalt "Moldeprosess", hvor vannet først går gjennom filter med knust marmor og antrasitt. Vannet tilsettes jernklorid for å felle ut humusstoffer. Til slutt går vannet gjennom ultraviolett stråling (UV-anlegg) for å bakterier.

Røst vannverk har godkjenning fra Mattilsynet. Det utarbeides årlige program for prøvetaking som jevnlig innsendes til laboriatorium som sjekker om vannet oppfyller kravene til kvalitet som er satt i drikkevannsforskriften.

Satser for vannavgift for private husholdninger og næring finner man til høyre på siden.