Septiktømming utføres normalt hvert andre år, etter oppsatte lister.
I tillegg går det an å bestille hastetømming av septiktank. Teknisk enhet tilbyr også spyling av tette avløpsrør.

Satser for avløp finner man i rubrikken dokumenter til høyre på denne siden.

Ved behov - ta kontakt med servicetorget på Røst rådhus tlf 76050500 eller www.postkasse@rost.kommune.no