Septiktømming utføres fast for boligeiendommer hvert andre år, etter oppsatte lister. Dette utføres normalt hver høst. For fritidsboliger utføres tømming etter bestilling.


I tillegg går det an å bestille hastetømming av septiktank. Teknisk enhet tilbyr også spyling av tette avløpsrør.

Satser for avløp finner man i rubrikken dokumenter til høyre på denne siden.

Ved behov - ta kontakt med servicetorget på Røst rådhus tlf 76050500 eller postkasse@rost.kommune.no