Vi oppfordrer alle til å bruke digitale løsninger for byggesak. Digitale tjenester for byggesak finner du her:

Tjenestene - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

 

Blanketter for utskrift:

https://dibk.no/saksbehandling/byggsok/Byggesaksblanketter/