Hovedregelen er at alle saksdokumenter kommunen sender og mottar er offentlige, og at alle har innsynsrett i kommunens saksdokumenter, journaler og liknende register dersom ikke annet følger av lov eller i medhold av lov. Men det finnes unntak.

Postlisten inneholder oversikt over post til og fra kommunen. Som hovedregel er dokumentene tilgjengelige i postlista fem virkedager etter at de er journalført i kommunen.

Unntak
Hvis et dokument inneholder opplysninger som er undergitt taushetsplikt, vil det ikke være tilgjengelig for å lese på postlisten. Også en rekke andre dokumenter kan unntas fra offentlighet. Les mer om dette i offentlighetsloven.

Tilgjengelighet
Postlisten blir publisert etter at opplysningene i journalen er kvalitetssikret. På grunn av dette vil det ta fem dager fra et dokument er registrert til det kommer på postlisten. Saker som omhandler taushetsbelagte saksområder innen bl.annet innen helse- og omsorgssektoren er ikke tatt med i postlisten. Postlistene blir slettet automatisk etter tre måneder.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om postlisten kan du kontakte sentralbordet, telefon: 76 05 05 00.

Eldre arkivsaker kan bestilles fra postkasse@rost.kommune.no