Avvik som blir meldt inn her er grunnlag for kvalitetsforbedringer innenfor tjenesteproduksjon, HMS-arbeid og andre forhold innen organisasjonen. 

Hva er et avvik?

Avvik er uønskede hendelser som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og/eller materiell.  

Her finner du lenke til Kvalitetslosen

Du logger deg på med samme brukernavn og passord som du bruker når du logger deg på PCen din.