Kontakt en folkevalgt

Du kan kontakte kommunestyrets medlemmer direkte.

Spørretimen i kommunestyret

Spørretimen er åpen for alle innbyggere fra det året de fyller seksten.

Lever et innbyggerforslag

Du kan levere et innbyggerforslag og sette en sak på den politiske dagsorden.

Medvirkningsråd

Røst kommune har et felles råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne og et ungdomsråd som gir uttalelser og råd i saker innen som angår deres fagområde.