• Status etter to år

  Vedøya

  Det har nå gått to år siden kommunevalget i 2019, og ordføreren har gjort opp status etter de to første årene

 • Samarbeidsavtale mellom Røst kommune og Nordland politidistrikt

  Samarbeidsavtale Røst kommune og Nordland politidistrikt

  Det er i forbindelse med gjennomføring av nærpolitireformen og etablering av ny struktur for lensmanns- og politistasjonsdistrikt i Nordland politidistrikt, - det er bestemt at det skal inngås et mer forpliktende samarbeid mellom politi og den enkelte kommune. Det forebyggende arbeidet er det viktigste arbeidet vi kan gjøre for å forhindre kriminalitet og legge til rette for et trygt samfunn.

 • Røst kommune som borgerlig vigselmyndighet

  Stortinget har vedtatt lovendringer i ekteskapsloven og endringene trådte i kraft fra 1. januar 2018. Lovendringene innebærer at borgerlig vigsel nå overføres fra tingretten til kommunen.

 • NTP

  MF Værøy

  Stor skuffelse på Røst

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)