Etter kommunevalget høsten 2015 ble mandatfordelingen i Røst kommunestyre som følgende: 

  • 6 representanter fra Felleslista - Fellesliste mellom Det Norske Arbeiderparti, Rødt og partipolitisk uavhengig velgere.
  • 5 representanter fra Sentrumslista Ny Tid - Partipolitisk uavhengig liste til fremme av Røstsamfunnets fremtid og velstand

Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett som valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne (om ikke myndigheten er delegert andre).

Henvendelser til ordføreren sendes på e-post til:
tor.andreassen@rost.kommune.no