Mandag hadde vi møte med ildsjelene Martin Otterbeck og Pål Thommasen vedr. prosjektet «Ettertanken».

Snart skal vårt gamle vanntårn få ny drakt og bli et unikt utsiktspunkt mot fremtiden.

Martin og Pål kommer utover igjen til sommeren og starter selve arbeidet.

Det gledes!

Tirsdag var det «øvelse Nordland 2023». Dette er en årlig hendelse, hvor Statsforvalteren kjører en krisehåndteringsøvelse for kommunenes øverste kriseledelse. Øvelsen i år ble gjennomført som en spilløvelse hvor sammensatte trusler og hendelser var tema. I år var det også lagt opp til samarbeid med de andre Lofot-kommunene underveis. Øvelsen gikk bra og vi løste oppgavene godt internt i kriseledelsen og også i fellesskap oss kommunene imellom.

Torsdag hadde vi første felles styringsgruppemøte for omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv på Røst og Værøy.

Dette prosjektet har fått innvilget tilskudd fra Nordland fylkeskommune på kr. 3 mill. pr år - i 3 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 3 år.

Målet er å bidra til å sikre eksisterende og skape nye arbeidsplasser, - øke utviklingsevnen i næringsliv og kommune samt å videreutvikle et bærekraftig næringsliv med en større bredde og med basis i de konkurransefortrinnene vi har på øyene.

Med på laget har vi lokalt næringsliv, Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge.

I dag har vi hatt vårt ukentlige AU-møte i Lofotrådet. Det er stor aktivitet og møteinnkallinger og protokoller er å lese på www.Lofotradet.no

Så avsluttet jeg dagen sammen med to engasjerte arkitektstudenter fra NTNU. Oda Renli og Linn Olsen er på Røst disse dager i forbindelse med deres masteroppgave som er om Røst og i hovedsak Kårøya og Harald Nilsen-huset.

De ønsker å utrede potensialet som er i bygget og hvordan man gjennom transformasjon kan gi nytt liv til det forlatte bryggehuset.

Nå er oppdraget å samle informasjon og å gjøre oppmålinger.

Håper alle som møter Oda og Linn, bidrar til informasjonsinnhentingen deres, så blir det veldig spennende å lese masteroppgaven deres når den foreligger. Lykke til!

Da gjenstår det bare å ønske alle god helg, nyt go’været og det magiske, skiftende lyset på Røst.

#røst #ettertanken #kårøya #ordfører #ntnu

 

 

 

 

Alle reaksjoner:

7Terje Støen, Hilde Ekrem og 5 andre