Dette betyr at Røst kommune tilbyr et kommunalt borgerlig vigselstilbud for de som ønsker det. Vi vil organisere den kommunale tjenesten for borgerlig ekteskapsinngåelse slik at vigselen blir en fin og minnerik opplevelse for brudeparet. Den kommunale vigselsretten ivaretas av ordfører, varaordfører og rådmann. Kommunestyresalen er inntil videre valgt som seremonirom. Andre ønsker må avklares nærmere med vigsler.