Jeg har nå fått sett nærmere på fremleggelsen av NTP og lest det som er kommet frem om Nordland. Jeg ser at Røst fiskerihavn med 157 mill er kommet med i 2. periode (2024 – 2028) På Røst er vi svært skuffet over det at vi ikke ble med i første del av planen (2018 – 2024). Det var jo Røst og Andenes havn som lå for tur til å bli med i første del etter anbefalinger fra faglig og politisk hold.

 

Det er også skuffende at fareledprosjektet på Røst, som var meget viktig for å sikre innseilinga for gassfergene, ikke er kommet med noen plass. Det var planlagt som en del av havneprosjektet Røst Havn. Denne delen av prosjektet hadde en pris på 42 mill, til sammen 199 mill. Det var dette beløpet (199 mill) Trin S. Grande og Dagrun Eriksen presenterte for meg på Røst (lekkasje fra NTP) Det stemte jo ikke heller.

Andenes er kommet med inn i første del av NTP som anbefalt mens Røst havn ikke er kommet med.

 

Som nevnt er skuffelsen stor på Røst når vi nå må vente 7-8 år til før vi kan få gjort noe med Røst fiskerihavn og innseilinga for gassfergene på Røst.