Formålet er å gi personer som er varig ute av stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser mulighet til å rehabiliteres økonomisk gjennom en utenrettslig/rettslig gjeldsordning. 

Økonomisk rådgivning er behjelpelig med å lage en oversikt over gjeld og inngå en avtale med kreditorer/inkassoselskap om nedbetaling av gjeld.
Tjenesten er gratis og et lavterskeltilbud for alle innbyggere i Røst kommune som ønsker bistand fra økonomisk rådgiver.

Økonomisk rådgiver kan være behjelpelig med:

 • Bistå i forbindelse med gjeldsproblemer, innhente opplysninger om gjeld, opplyse om hvordan man bør gå fram i forbindelse med gjeldsforhandlinger med kreditorer.
 • Utarbeide husholdningsbudsjett. Vurdere utgifter i forhold til inntekt/livsoppholdsnormer og satser.
 • Oppfølgingssamtaler der det er ønskelig.
 • Gi orientering om gjeldsordningsloven, samt være behjelpelig med å opprette kontakt med namsmannen ved behov.
 • Frivillig økonomisk forvaltning

Målgruppe er personer med økonomiske problemer/gjeldsproblemer.

Søk hjelp så tidlig som mulig
Hva kan kreves for å motta tjenesten:

 • Du må undertegne eget fullmaktsskjema
 • Du må gi riktige opplysninger
 • Du må være behjelpelig med å fremskaffe nødvendige opplysninger og dokumentasjon
 • Du må møte til samtale når du blir innkalt. Er du forhindret fra å møte, ta kontakt og avtal ny time.
 • Du må holde økonomisk rådgiver orientert om eventuelle endringer i økonomien. 
 • Tjenesten er gratis.

Kontakt OSK på telefon 76050500 for å gjøre avtale med gjeldsrådgiver.