Hvem får tilbudet?

  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
  • Du må dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, hvor du ikke har mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet. Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende. Tilbudet er beregnet på bilførere, men kan også gis til passasjerer.

Slik søker du

Før du søker må du ha legeerklæring fra fastlegen din. Legeerklæringen skal sendes med søknaden. Eventuelt kan du ettersende den, eller levere den i resepsjonen på rådhuset.

Hva skjer videre?

Søknaden behandles av Røst kommune. Vi behandler søknaden din så raskt som mulig. Dersom du ikke kan få svar innen én måned, får du skriftlig beskjed om dette. 

Klage

Hvis søknaden din blir avslått kan du klage innen tre uker fra du mottok avslaget. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Dersom kommunen opprettholder avgjørelsen sin, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd.

Skjemaer

Se skjemaer i høyremenyen. Skjemaer på papir kan også fås ved å kontakte servicekontoret.