Hvem kan søke

Dersom du har en funksjonsnedsettelse som vil vare over tid (vanligvis i mer enn to år) og trenger ledsager for å kunne delta i blant annet kulturaktiviteter på like vilkår med andre, kan ordningen være aktuell for deg. 

Det er behovet for ledsager, ikke hvilken medisinsk diagnose du har, som avgjør om du fyller vilkårene for å få kortet.


Hvordan søke

Søknad om ledsagerbevis sendes per post til Røst kommune, Røstlandveien 37, 8064 Røst, eller digitalt via eDialog.

Bruk søknadsskjemaet du finner i høyremenyen. Det bør legges ved to passfoto med søknaden. 


Hvem kan være ledsager

Du bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som ledsager.

Ledsager kan for eksempel være en venn, familiemedlem eller støttekontakt.

Ledsager får ikke godtgjørelse med mindre det inngår i en annen avtale, for eksempel i et oppdrag som støttekontakt.


Hvor kan jeg bruke kortet

Bilde av skilt: Ledsagerbevis aksepteres

Ledsagerbevis gjelder i hele landet, ikke bare i kommunen du bor i.

Det gjelder der arrangører, transportselskaper og andre som krever inngangspenger har sluttet seg til ordningen.

Du må selv undersøke om kortet aksepteres på det stedet eller arrangementet du vil besøke.

I kommuner som ikke har innført ordningen med ledsagerbevis, er det få arrangører som aksepterer kortet.

Noen steder er merket med "Ledsagerbevis aksepteres"-skilt, men ikke alle.

Ledsagerbevis er en norsk ordning. Du kan ikke regne med at kortet blir akseptert i utlandet.