Det er mulig for besøkende å sitte på benkene utenfor og raste, lese en medbrakt bok, høre på en podkast eller lignende. Bare husk å hold det ryddig etter deg selv.

NB. Adkomst til området skjer ved bruk av Bryggeveien som gang- og sykkelsti.

Du finner mer informasjon om Brygga i brosjyren under høyremenyen.

Stedet har også egen Facebook-gruppe kalt "Handelsstedet Brygga - Meland".

Man kan låne nøkkel til Brygga på rådhuset dersom man ønsker å se bygget innvendig.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunen: Tlf. 76 05 05 00, postkasse@rost.kommune.no.