Øymusikant-ordningen ble startet av Røst kommune høsten 2018 for å skape mer aktivitet i kulturlivet på Røst, både i kommunal og privat regi.

Øymusikanten skal være en samarbeidspartner for frivillige lag og foreninger og søke samarbeid med eksisterende miljøer, institusjoner og enkeltpersoner, i tillegg til å produsere egenproduksjoner med Øymusikanten og dennes nettverk.
Ordningen er således tenkt å fungere som en katalysator som skal kunne utløse og legge til rette for aktiviteter som ellers ikke ville kommet i stand.

Øymusikant Mikael Rönnberg

Øymusikant Mikael Rönnberg har en bred bakgrunn og erfaring som musiker, og er utdannet sanger, pianist og kirkemusiker. Han har lang erfaring som kordirigent, sangpedagog, bandmusiker og musikklærer. Han er i utgangspunktet klassisk utdannet, men er en meget allsidig sanger og musiker som gjerne jobber med både gospel, pop, opera, rock, viser, musikal, allsang, svensktoppar, folkemusikk og jazz mm.

Ønsker du/din bedrift å leie musikertjenester fra Røst kommune?

Hvem kan søke om musikertjenester fra Øymusikanten?
Lag og foreninger, kor, band, bedrifter og privatpersoner i Røst kommune, kan søke.

Hva koster det?

 • Timepris for frivillige lag og foreninger (barn og eldre): gratis
 • Timepris for frivillige lag og foreninger (voksne): kr 230 per time
 • Pris for privatpersoner: kr. 2.300 per oppdrag.
 • For bedrifter samt oppdragsgivere utenom Røst: kr. 4.600  per oppdrag.

I samarbeidsprosjekter kan det gjøres andre avtaler om pris.
 
Hva kan Øymusikanten bidra med?

 • Spille- og sangoppdrag til konserter, samarbeidsprosjekter, eventer og andre anledninger, akkompagnement, lede allsang, dirigentoppdrag, være instruktør og inneha musikkfaglig ansvar og musikalsk ledelse i prosjekter.
  Det kan dreie seg om korte innslag, større samarbeid, egne konserter og lignende.
 • Undervisning i sang, piano, orgel, band/ensemble eller musikkteori..

Hva blir valgt ut?

 • Dette vil være en kombinasjon av øymusikantordningens vurdering av prosjektets potensial både i forhold til deltakere og målgruppe, og måloppnåelse i forhold til ordningens føringer. Det avhenger også på hva det er rom for i ressursen på det aktuelle tidspunktet, og det betyr derfor ikke at en prosjektidé vurderes som dårlig om den ikke skulle få støtte fra Øymusikanten.
 • Prosjekter rettet mot barn, unge og eldre vil bli prioritert.
 • Søknadene behandles av Øymusikantordningens styringsgruppe. Alle søknader blir besvart.

Er det frister for å søke?

 • Det er ingen søknadsfrister, innkomne søknader behandles fortløpende, men søknaden bør foreligge senest 1 måned før ønsket opptreden.
 • Søknadskjema ligger vedlagt øverst til høyre på denne siden.

Søknad om bruk av musikertjenester sendes til:
Røst kommune
Rådhuset
8064 Røst
eller på e-post til:
postkasse@rost.kommune.no