Planen gir en oversikt over ulike kulturminner på Røst.
Hovedmålsettingen har vært at kulturminner skal bli en ressurs for Røst. Mye av arbeidet har derfor gått ut på å utarbeide  en  liste over konkrete prosjekter for perioden 2017-2022. 

Planen har vært til behandling i formannskapet 28.11.16, og har nå ligget ute til offentlig ettersyn. Planene skal opp til endelig behandling i kommunestyret 8. mars 2017.