I forbindelse med brannvernuka arrangeres det åpen dag på brannstasjonen. Alle er velkomne til omvisning på brannstasjonen, kunnskapsløype og tur med brannbilen.

https://www.facebook.com/Røst-brann-og-redningsvesen-239980530874/