Frist for å komme med innspill og forslag til endringer til budsjettet og økonomiplan, settes til 11.desember kl. 12:00. Disse må være skriftlige.

Alle innspill vil bli forelagt kommunestyret før endelig behandling 12.12.17.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 for Røst kommune er lagt ut til ettersyn på kommunens hjemmeside www.rost.kommune.no, Joker avd. Røst, Røst folkebibliotek og Røst kommune v/OSK.