Fylkesmannen i Nordland har nå stadfestet kommunens vedtak og klagene er dermed ikke tatt til følge. Det betyr at kommunes vedtak er gjeldene og reguleringsplanen er har virkning slik kommunestyret har bestemt.

Til tross for at planen er godkjent får likevel kommunen kritikk av fylkesmannen. Det bemerkes fra fylkesmannen at kommunen ikke har innhentet ny informasjon om naturmangfold i saken, jfr, bestemmelsene i Naturmangfoldloven.

Fylkesmannen konkluderer slik i sitt brev:

​Etter en samlet vurdering på bakgrunn av ovenstående, hvor spesielt utbredelsen av naturtypen(e) er vektlagt, finner en ikke grunnlag for å sette til side det skjønn kommunestyret har utøvd i forbindelse med reguleringsvedtaket.