Mandag 27. 3 og tirsdag 28.3 besøkte kommunal- og forvaltningskomiteen Røst. Tirsdag var det møte på rådhuset med komunalkomiteen, politikere og administrasjon. Tema for møtet var Røst kommune, kommunereformen og inntektssystemet. Det ble også drøftet andre tema som samferdsel, NTP, havneutbygging og konsekvensutredning, uten at dette var komiteens fagfelt.

Kommunalkomiteen hadde også møte med næringslivet og fikk god informasjon om produksjon av tørrfisk og næringslivet forøvrig på Røst. Det ble også tid til en smak på nydampet tran.

Møtet på Røst var vellykket og positivt. Det kom klare signaler på hva kommunalkomiteen tenker om Røst kommune og kommunereformen foran vedtak til våren. Kommunalkomiteen tok med seg innspill fra møtene og inntrykk fra oppholdet på Røst tilbake til de andre komiteemedlemmene.

Fra kommunalkomiteen møtte; Helge Andre Njåstad, leder Frp, Heidi Greni Sp, Øysteni Hansen, Ap, Frank J Jensen, H, Mudassar Kapur, H, Geir Toskedal, Krf og Marianne Brænden komitesekretær.