Formålet med ordningen:
Røst kommunale utdannignsstipend skal stimulere hjemmehørende i Røst kommune til å ta utdanning etter grunnskolen.

  • Stipendet skal kunne gis i forbindelse med all utdanning etter grunnskole
  • Det stilles ikke krav til bestått eksamen, men du må ta utdanningen ved en godkjent opplæringsinstitusjon
  • Stipendet tildeles for skoleåret som avsluttes i juni 2018
  • Man kan søke selv eller en foresatt kan gjøre det for deg
  • Det må oppgis navn på opplæringsinstitusjonen og fortelles om det tas opplæring på hel- eller deltid
  • Stipendordningen omfatter ikke lærlinger eller andre med lønn under utdanningen
  • Husk å oppgi kontonummer for evt. utbetaling av stipend.


Søkanden sendes elektronisk til: postkasse@rost.kommune.no eller pr. brev til
Røst kommune, Røstlandveien 37, 8064 Røst.

Søknadsfrist 10. juni 2018.