På forsiden av Røst kommunes hjemmeside er det nå øverst - en boks som heter
"Møteplan 1. halvår 2018".

Her kan du klikke deg inn og velge det møtet du er interessert i, for så å få tilgang til aktuelle dokumenter.
Eksempel: Hvis du velger kommunestyret 20. februar, vil du få opp møteinnkalling og sakspapirer.

Møtet er offentlig og alle som ønsker er velkommen.