I dag møtes administrasjonen og kommunestyret til arbeidsmøte nr. 2 med tema: budsjett 2018.

Velkommen!