Nyanskaffelsen anses å være et stort løft for beredskapen til røstværingene. Bilen er en rullende verktøykasse med 3200 liter vann, 200 liter skum, hydraulisk frigjøringsverktøy, vinsj, lysmast, stiger, aggregat, heveputer, røykvifte, pumper, varmesøkende kamera, røykdykkerutstyr, nødnettradioer og mye mer. Bilen er en Scania 2000-modell og har kostet kommunen kr. 750.000. Til tross for den er noen år gammel er bilen lite brukt og i god stand. Det pågår nå en del arbeid med å tilpasse bilen til lokale forhold og i disse dager flyttes det over utstyr fra den gamle brannbilen. Nybilen vil være klar til å settes i beredskap i løpet av februar.

Den gamle bilen som nå er 31 år gammel er solgt og tas ut av beredskapen i Norge. Den har likevel en restverdi og skal derfor sendes til Argentina for å avtjene sin pensjonisttilværelse der.

Ny og gammel bil

Bakgrunnen for investeringen er at brann og redningsberedskap er en lovpålagt kommunal oppgave. Det skal være utstyr og materiell som er driftssikkert og tilstrekkelig til å takle den risiko som finnes lokalt. Røst brann og redningsvesen vil kunne utføre mange slags oppdrag, og ikke bare brannslokking. Det utføres oppgaver under trafikkulykker, arbeidsulykker, redning, oversvømmelser, søk, førstehjelp, berging, lensing av båter, akutt forurensning, bistand til politi og helse, og andre akutte hendelser.