Teknisk enhet har i disse dager ervervet to brukte varebiler til bruk i kommunal tjeneste. 

Hvorfor er det innkjøpt to varebiler? Arbeidstilsynet har pålagt kommunen å skille mellom rene og urene arbeidsoppgaver. Det betyr at oppgaver med avløp, septik og renovasjon er definert som urene arbeidsoppgaver som kan medføre smittefare. Personell som utfører disse arbeidsoppgavene skal ikke utføre oppdrag hvor det stilles store krav til hygiene uten at de har skiftet arbeidsklær og passert en hygienisk sluse. Dette gjelder for eksempel oppdrag på vannverket, sykehjemmet, skole og i barnehagen.

Når personellet på teknisk enhet har oppgaver på flere felt måtte man finne en praktisk løsning på denne utfordringen. Derfor valgte man å anskaffe to kjøretøy, en rene oppgaver og en til urene oppgaver. Personellet har også gult arbeidstøy til rene oppdrag og orange til urene oppdrag.