Det avholdes følgende politiske møter i neste uke:
Formannskap 16. oktober kl. 10:00
Kommunestyre 16. oktober kl. 18:00

Møteinnkalling og sakspapirer til disse møtene (og alle andre politiske møter) finner dere på kommunens hjemmeside.
Klikk dere innpå "Møteplan m/dokumenter" på kommunens forside,  velg riktig møtedato, så skal dere få frem tilhørende dokumenter.

Kommunestyre 17. oktober kl. 18:00 
Dette er kommunestyrets første arbeidsmøte til budsjett for 2019 og økonomiplan 2019 – 2022. Her er det ikke produsert noen møtedokumenter.

Alle møtene finner sted på Røst rådhus.