I henhold til Forurensingsloven skal renovasjonsgebyrene dekke kommunens kostnader med tjenesten. En gjennomgang av selvkostregnskapet for husholdningsrenovasjonen viser at det ligger an til at gammel underskudd snart er nedbetalt og at avgiftene kan settes ned.

Endringene gjelder fra 01.01.17.

 

De nye avgiftene blir slik:

Renovasjonsavgiften beregnes etter størrelse på restavfallsdunk

2016

Eks. mva

2017

Eks mva

Beholder 80 l dunk

2718,-

2446,-

Beholder 140 l dunk

3272,-

2945,-

Beholder 240 l dunk

4406,-

3965,-

Beholder med 360 l dunk

6356,-

5720,-

Beholder 660 l dunk

10564,-

10564,-

For flere 660 l dunker betales 60% av grunnsats for hver

ekstra beholder

6338,-

6338,-