Vi reiste inn torsdag ettermiddag noe som var veldig passende for en gjeng med ungdommer som hadde lyst på både burger og kino.

Fredag 27.oktober var det full rulle fra kl 09:00 og opplæringshelgen ble åpnet av lederne i ungdomsrådene som ønsket velkommen. Dagen bestod i foredrag, gruppearbeid, tale og debatt trening samt leker og sosialt samvær. Det offisielle programmert varte til kl 20:00 og da ble det servert taco i hotellets restaurant.

Lørdag 28.oktober var alle klare kl 09:00 med morgenstrekk og fortsatte med informasjon om hvordan man kan søke midler til aktiviteter. Undervisningssjef Tore Tverbakk snakket med ungdommene om elevdemokrati og samarbeid. Tore understreket hvor viktig det er å samarbeide med de unge og at alle har en skolehverdag de skal ha det bra i og henviste til § i opplæringsloven.

Det ble valgt representanter til Ungdommens fylkesting og grupearbeidene ble presentert. Røst fikk også delta aktivt i årsmøteforberedelsene til Bodø Ungdomsråd.
Det var hektiske men lærerike dager og både koordinator og rådets medlemmer var strålende fornøyde.

Koordinator Hilde-Beate Johansen