Ordfører Tor-Arne Andreassen og GDE-leder politiinspektør Tor Håvard Bentzen  signerte samarbeidsavtale mellom Røst kommune og Nordland politidistrikt i politiråd 23.10.18.

Avtalen i sin helhet finner du i dokumenter til høyre i menyen.