Hva er et besøkshjem?

Besøkshjem er en familie som tar imot et barn eller et søskenpar i helger og eventuelt ferier.
Mange barn trenger litt ekstra voksenkontakt, et utvidet nettverk og flere positive opplevelser i sin hverdag. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak i regi av barneverntjenesten, som skal bidra til å gi barn et ekstra pluss i hverdagen. Samtidig kan det også fungere som avlastning for foreldre som har behov av det.

Hvem kan bli besøkshjem?

Familien må ha en stabil livssituasjon og mulighet til å binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problem i familien.
Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem, men det kreves at besøkshjemmet har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn.
Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon det barna trenger mest.
Besøksforeldre må framlegge uttømmende og utvidet politiattest.
Det kreves ordinær politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.  På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest.

Hvem er besøksbarna

Barna er mellom 0 og 18 år. 

Hvordan bli besøkshjem

Kommunen ønsker seg flere besøkshjem. For å bli besøkshjem må du sende inn utvidet politiattest og søknadsskjema. 

Kontakt

Rannfrid Myran, Enhetsleder helse og omsorg

Telefon: 76 05 05 18

rannfrid.myran@rost.kommune.no