Sender ut informasjon som er direkte relevant for fiskefartøy og havbruk. Her er det om å gjøre å spre informasjonen til de det gjelder, og aller helst raskest mulig. Gjelder støtte fra Enova til batteri/ elektrifisering av fartøy. Lettbente program, især programmet "Batteri i fartøy" er meget enkelt å søke, og en får avgjort støtten på dagen. Høye støttesatser nå, men begynner nedtrapping f.o.m. 9. april kl.12. 

Mer info fra Enova om støtteprogrammene her: 

Mer Info

 

Så hva utgjør endringen? Her er et par regneeksempel: 

Eksempel 2: Fiskefartøy over 15 meter: 

Støttesatsen reduseres fra 16 000 kr/kWh til 14 000 kr/kWh.  

Regneeksempel 1: Linefartøy >28 meter, vil normalt ha en batteripakke på mellom 300 og 500 kWh for peak shavingTar vi utgangspunkt i 400 KWh så utgjør endringen 800 000 kr mindre i støtte. 

I dag: 6,4 mill. kr. i støtte fra Enova  

Etter 9. april: 5,6 mill. kr. i støtte fra Enova  

 

Eksempel 2: Servicefartøy/ arbeidsbåt havbruk over 15 meter:  

Støttesatsen reduseres fra 13 000 kr/kWh til 10 000 kr/kWh. 

Regneeksempel 2: Installert 2000 kWh, normalt forbruk i drift ~500kW, vil kunne operere i ~3 timer med normalt forbruk mellom hver ladding. Endringen i støttesats utgjør 6 mill. kr mindre i støtte. 

I dag: 26 mill. kr i støtte fra Enova 

Etter 9. april: 20 mill. kr i støtte fra Enova 

 

Du finner link til søknadsportalen til høyre i denne artikkelen. Ta gjerne kontakt med næringssjef, Regine Berglund hvis du tenker å søke på støtteordningen.