På denne viktige merkedagen minnes vi de som har gitt sitt liv for vår frihet. Vi viser vår støtte og anerkjennelse til alle norske kvinner og menn som har gjort – og fortsatt gjør – en innsats for å verne vårt demokrati, for fred og frihet, hjemme så vel som ute.

I Lofoten bor det over 350 veteraner som har bidratt med innsats i ulike operasjoner i krigs- og konfliktområder, herunder veteraner fra 2. verdenskrig. Dette er innbyggere som har valgt å stille ekstra opp, for verdier vi alle verdsetter. Enten ved å reise ut som representant for Norge, som sivil, politi eller som militær.