Kjære alle sammen.

Et rart, spesielt og utfordrende år går mot slutten.
I den anledning vil jeg derfor starte denne julehilsen med å rette en stor takk til dere alle! En takk for den innsatsen hver og en har bidratt med dette året, ved å etterleve smittevernregler og råd, og ved å holde hjulene i gang i samfunnet vårt. Gjennom felles laginnsats har vi så langt klart å holde smitten borte fra Røst.

Så går vi en annerledes julehøytid i møte, men selv om vi kanskje ikke kan feire jul slik vi pleier eller hadde planlagt, håper jeg at alle har noe de ser frem til, også denne jula.
Noen er kanskje så heldig at de får familie hjem på besøk, andre reiser bort – og det skal vi kunne gjøre, vi må bare huske å følge gjeldende regler og anbefalinger for smittevern: holde avstand, god håndhygiene og begrense nærkontakter. Anbefalingen er (i skrivende stund) at man kan invitere inntil 5 gjester hjem til seg med unntak av to ganger i løpet av jula hvor man kan invitere hjem inntil 10 gjester. Dette da under forutsetning at det er mulig å ha minimum en meters avstand til hverandre.
Det er viktig at vi er flinke en stund til, for vi er fortsatt sårbare, og vi går snart inn den viktigste tiden for fiskerinæringen vår – så la oss fortsette laginnsatsen.


På Røst vil vi begynne vaksineringen i løpet av januar. Her vil de eldste bli prioritert først. Mere info om dette vil komme i eget skriv fra helseetaten etter hvert.

Selv om vi har hatt ekstra utfordringer i år, så har også mye gått rette veien.
I Røst kommune hadde vi ved årets begynnelse flere ubesatte stillinger. Vi fikk mange søkere etter utlysningene og har nå ansatt dyktige folk i alle stillingene, - det er veldig bra!  
Så vil jeg samtidig takke alle som har påtatt seg ekstra ansvar/arbeid i tiden frem til stillingene ble besatt - det har vært gull verdt.


Forøvrig er vi godt i gang med prosessen for å få på plass et oppvekstsenter. Grunnarbeidet er ferdig og vi venter nå på å få inn anbud på selve bygget. Vi håper å komme i gang med byggingen så snart som mulig.

Det skal bli en gledens dag når vi kan åpne det nye oppvekstsenteret, og kan gi barn og ansatte i oppvekstenheten en helt ny hverdag, med et miljø og arbeidsforhold som de fortjener.

Vi vedtok i fjor å gi gratis barnehageplass for barn opp til to år, og vet at dette har vært viktig for flere småbarnsfamilier, så vi velger derfor å videreføre dette.
Av nye tiltak vi skal til med i 2021 er et tilflyttings/bolyst- og stedsutviklingsprosjekt. Her håper vi etter hvert å få involvert dere innbyggere også, for nå må vi samle alle gode krefter for å snu fraflyttingstrenden.
Andre ting vi skal få på plass til neste år er en plan for veilys samt en plan for asfaltering. Dette med bakgrunn i at vi fremover ønsker å sette av litt penger hvert år til disse formål.
Vi skal også få på plass et offentlig toalett på øya, arbeidet med å skifte ut eternittrør til vannforsyningen skal fortsette, og vi skal få opparbeidet nye arealer til kirkegården, dette for å nevne noe.

Til tross for at vi fra i år mistet vårt årlige påfyll til næringsfondet, har vi i det nye budsjettet for 2021 funnet å kunne sette av noen midler også til dette.
Det er mye godt engasjement innen næringsutvikling og det blir spennende å følge dette arbeidet videre. Vi skal også fortsette den viktige jobben med å sørge for at vårt havneutbedringsprosjekt fremdeles skal være prioritert i Nasjonal transportplan, og vi skal jobbe videre med å få realisert bygging av industri-kai.
Og sist men ikke minst er det viktig å påpeke, at selv om Røst kommune for hvert år som går får stadig lavere overføringer fra staten i takt med et stadig synkende folketall – så prioriterer vi å levere et godt tjenestetilbud til innbyggerne på Røst.


SÅ – med dette med oss inn i julehøytiden:
La oss nyte noen gode juledager – og se frem mot et fint og spennende 2021 og håpe at verden normaliseres igjen i løpet av det nye året.
La oss ta litt ekstra vare på dem som kanskje ikke har så mange nære rundt seg, la oss spre litt ekstra juleglede. Det skal ikke mere enn for eksempel en liten telefonsamtale til, for å gjøre en stor forskjell.

La oss pynte til jul, la oss tenne lys, og la oss være lys for hverandre!

Med ønske om ei riktig god jul og et godt nytt år!

                                                                                      Elisabeth Mikalsen                      
                                                                                      Ordfører Røst kommune