Kommunen er bedt om å ta imot flere flyktninger fra Ukraina.
Vi ber derfor om hjelp til å finne ledige leiligheter eller hus på Røst hvor det kan være aktuellt å bosette flyktninger. 

Dersom du har noe ledig, ta kontakt med Røst kommunen v/ordfører på e-post elisabeth.mikalsen@rost.kommuen.no

Vi trenger opplysning om kontaktinformasjon, hvilken boenhet som er ledig og fra når.