Møtet finner sted i kommunestyresalen kl 18:00, for mer informasjon se vedlagt dokument.