Svært mange har tatt vaksinen på Røst

Alle over 16 år på Røst skal ha fått tilbud om koronavaksinen. Over 95% av kommunens innbyggerne over 18 år har fått første vaksinedose og mer enn 91% er fullvaksinerte.  

Husk at alle over 65 år er anbefalt å ta vaksine mot influensa og lungebetennelse (pneumokokksykdom) i tillegg til koronavaksinen.

Tredje dose :
Oppfriskningsdose nummer tre er anbefalt til alle over 65 år, kommunen vil kalle inn til dette. 

Alle som ønsker koronavaksine kan ta kontakt med legekontoret for å skrive seg på liste. Dette gjelder også personer under 65 år med spesiell risiko, som er anbefalt en tredje vaksinedose.

Helsepersonell som har kontakt med sårbare pasientgrupper vil få tilbud om en tredje koronavaksine. De aktuelle ansatte vil få tilbud gjennom arbeidsgiver.

Vaksineleveranser til Røst

Til Røst leveres mRNA-vaksinen fra Pfizer/Biontech. Denne må gis i flere vaksinedoser for å oppnå full beskyttelse.

Kommunen oppfordrer alle som har tatt første dose til også å ta dose nummer to og tre.

Gratis og frivillig

Koronavaksinasjon er gratis og frivillig.

Kommunen anbefaler at de som får tilbud om vaksine lar seg vaksinere.

Også personer fra andre kommuner kan få vaksiner på Røst. 

Røst kommune vil kun kalle inn egne innbyggere til koronavaksine. Personer som er registrert bosatt i andre kommuner, men som ønsker vaksine på Røst kan ta kontakt med legekontoret i åpningstiden for å skrive seg på liste til vaksinering.

Spørsmål? Gå inn på helsenorge.no eller ta kontakt

Ved generelle spørsmål om koronaviruset eller vaksinen finnes det mye god informasjon på nettsiden helsenorge.no. Her finnes også vaksinesertifikat tilgjengelig for nedlastning.

Med vennlig hilsen

Kjell-Arne Helgebostad, kommuneoverlege