Antall personer vaksinert i Røst kommune (oppdatert 21.07.21)
Vaksinert med kun dose 1Vaksinert med dose 1+2Totalt antall personer
Totalt antall personer106158264

 

I uke 29 ble det satt 30 vaksinedoser

Prioritering og leveranse av vaksinedoser til Røst:

Røst kommune følger prioriteringen for vaksiner som er bestemt av Regjeringen:

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (vil få beskjed fra lege)
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 
 10. Alder 18-24 år og 40-44
 11. Alder 25-39 år

Vi holder nå på med med vaksinering av personer i gruppe 10. 

Pasienter i risikogruppene som har fastlege på Røst skal ha fått tilbud om vaksine.  Definisjon av risikogruppene ligger på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet. 

Perioden med geografisk prioritering av vaksiner er nå over.  Dette betyr at det vil det komme flere doser til Røst i ukene framover.  Prognosene for levering er fremdeles usikre, men det er kommet signaler fra FHI om at det vil komme særlig mange doser fra uke 32. 

Regjeringen har bestemt at lærere og ansatte i barnehage kan prioriteres til vaksine. Aktuelle ansatte i Røst kommune vil bli kontaktet direkte for å få vaksine før skolestart.

Alt helsepersonell med pasientkontakt i Røst kommune har fått tilbud om vaksine. 

Gratis og frivillig

Koronavaksinasjon er gratis og frivillig. Kommunen anbefaler at de som får tilbud om vaksine lar seg vaksinere.

Dersom du tidligere har fått tilbud om vaksine og takket nei kan du gjerne ta kontakt med legekontoret eller helsestasjonen for ny avtale.

Vaksinering bør skje i hjemkommunen

Alle bør helst ta vaksine i sin hjemkommune. Røst kommune vil kun kalle inn egne innbyggere. Personer som er registrert bosatt i andre kommuner, men som oppholder seg på Røst over tid og ønsker vaksine på Røst kan ta kontakt med helsestasjonen eller legekontoret.

To doser

Til Røst leveres mRNA-vaksinen fra Pfizer/Biontech. Denne må gis i to vaksinedoser for å oppnå full beskyttelse. Dosene skal gis med 6 ukers mellomrom til personer i risikogruppene, for personer som ikke er i risikogruppene er intervallet  mellom dosene 12 uker.

Vaksinen gir en viss grad av beskyttelse etter en dose. Les mer om råd til vaksinerte på helsenorge.no

Innkalling via SMS. 

Innbyggere vil bli oppringt eller får SMS fra kommunen med tilbud om vaksine.

Det er mulig å utsette vaksinering, for eksempel på grunn av ferie, men kommunen kan ikke fremskynde vaksinetimer.

Vaksinasjonen foregår på omsorgsstua på sykehjemmet

Vaksineringen foregår på omsorgsstua på sykehjemmet.

Alle som har fått vaksinen må vente i minst 20 minutter etterpå.

I utganspunktet må folk selv sørge for transport til vaksinasjon. De som har vansker med å komme til legekontoret kan ta kontakt med helsetasjonen for å avtale vaksinering i hjemmet.

Janssen-vaksinen tilbys ikke i Røst kommune.

Les mer om Janssen-vaksine her. Dette er ikke et tilbud i Røst kommune.

Spørsmål? Gå inn på helsenorge.no eller ta kontakt

Ved generelle spørsmål om koronaviruset eller vaksineringen anbefaler vi nettsiden helsenorge.no. Her finnes også koronasertifikat tilgjengelig for nedlastning.

Telefonnummer til helsestasjonen er 760 50 537. Dersom du ønsker personlig veiledning om vaksine kan du bestille konsultasjon hos lege eller ta kontakt med fastlegen din gjennom helsenorge.no