Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve. Prøvene er ulike for salgsbevilling og for skjenkebevilling.

Prøve for skjenkebevilling

Ved prøve for skjenkebevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften (forskrift av 8.juni 2005, nr 538) kap. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14. Videre bør prøvetakeren har kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser. Nødvendige kunnskaper vil du kunne skaffe deg ved å lese loven med tilhørende forskrift, se under relaterte lenker nedenfor.

Prøve for salgsbevilling

Ved prøve for salgsbevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften (forskrift av 8.juni 2005, nr 538) kap. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. Videre bør prøvetakeren har kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser. Nødvendige kunnskaper vil du kunne skaffe deg ved å lese loven med tilhørende forskrift, se under relaterte lenker nedenfor.

Avleggelse av prøven

Kunnskapsprøven er en flervalgsprøve, der ett svaralternativ er korrekt. For å bestå prøven må 24 av 30 svar være riktige.

Hjelpemidler: Ordbok. Tolk er ikke tillatt.

Tid til disposisjon: 60 minutter. Tildeling av ekstratid for tilrettelagt prøve ved for eksempel lesevansker/dysleksi kan gis. Behovet må dokumenteres med legerklæring. Maksimal utvidelse er 30 min.

Gyldig legitimasjon må fremvises. Prøven koster 400,- som skal være betalt før prøven tas.

Prøven avlegges på Røst rådhus ved Offentlig servicekontor i Røstlandveien 37, 8064 Røst. Kontakt på tlf. 76 05 05 00 for å avtale tidspunkt.

Utstedelse av bevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendige kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Relaterte lenker:

Håndbok i alkoholloven

Alkoholloven

Forskrifter til alkoholloven

Lærematriell fra Vinn

Andre henvendelser

Har du andre spørsmål vedr. kunnskapsprøven?

Kristian Stråmyr

Telefon: 76 05 05 07

E-post: Kristian.stramyr@rost.kommune.no