Møtedokument:

Tekniske spørsmål ved sendingen kan rettes til stabsleder Kristian Stråmyr på e-post: Kristian.stramyr@rost.kommune.no