Hovedutvalg for næring starter kl 17.00 og Kommunestyremøtet følger kl 18.00.

Saksliste og møtedokumentene finner du her:

http://91.208.24.163/eInnsyn-rost/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=159 

http://91.208.24.163/eInnsyn-rost/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=151