For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Trenger du hjelp?
Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Du kan også få hjelp ved å ringe Røst kommune på 76 05 05 00 og be om å bli satt over til NAV Røst i åpningstiden. Hvis du av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan du avtale med NAV Røst om å få bruke papirsøknad.

Mer informasjon
På menyen på nav.no under sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du mer informasjon. Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no